Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka, potocznie zwana bankructwem, to postępowanie mające na celu całkowite oddłużenie osoby, która znalazła się w ciężkiej sytuacji finansowej i nie ma możliwości uregulowania swoich zobowiązań.

Ta procedura sądowa skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób, które miały własną działalność, lecz zamknęły ją co najmniej rok temu. Upadłość konsumencka w Krakowie i innych lokalizacjach umożliwia częściowe lub całkowite umorzenie długów konsumenta.

Upadłość konsumencka – Kraków

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie? Pamiętaj, że musisz spełnić pewne warunki. Przede wszystkim masz obowiązek wykazać, że straciłeś płynność finansową i nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia. Ponadto musisz przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że prowadzisz ośrodek życia na terytorium kraju. Dodatkowo należy również pamiętać, że osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką w Krakowie nie może być przedsiębiorcą.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Kraków

Aby ogłosić upadłość konsumencką w Krakowie, należy skierować odpowiedni wniosek do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby zadłużonej. Dokument ten następnie zostanie rozpatrzony na niejawnym posiedzeniu. Jeśli odpowiedź sądu jest pozytywna, to rozpoczyna się następny etap – postępowanie właściwe z udziałem syndyka odpowiedzialnego za ustalenie wielkości majątku dłużnika. Specjalista ten zajmuje się również sprzedażą aktywów dłużnika w celu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka w Krakowie – kiedy warto się na nią zdecydować?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie to poważny krok, który trzeba dobrze przemyśleć. Jednak w niektórych sytuacjach życiowych może okazać się prawdziwym ratunkiem. Kiedy warto się na niego zdecydować? Przede wszystkim, gdy nie jesteś w stanie spłacić długów, a jednocześnie nie przewidujesz poprawy swojej sytuacji finansowej w przyszłości. Upadłość konsumencka w Krakowie to również najlepsze rozwiązanie, jeśli zostałeś obciążony egzekucjami komorniczymi i wierzyciele chcą zająć Twój cały majątek. Ta opcja może okazać się ratunkiem także wtedy, gdy posiadasz nadmierną ilość długów, a próby ich restrukturyzacji oraz negocjacji z wierzycielami nie przynoszą żadnych rezultatów. Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie i chciałbyś uzyskać profesjonalną pomoc w tym zakresie, to zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy fachowe doradztwo, opierające się na wieloletnim doświadczeniu oraz obszernej wiedzy.