Kredyty dla rolników

Oferta wielu banków skierowana do rolników bardzo często jest o wiele korzystniejsza niż zwykłe kredyty gotówkowe. Instytucje finansowe biorą pod uwagę możliwość nieregularnych dochodów z uprawy ziemi, czy z hodowli zwierząt. Są świadomi nieustannych wahań pogody oraz zmian cen na rynku. Zgłaszając się do nas możesz liczyć nie tylko na lepsze warunki dotyczące spłaty zobowiązania, ale także wyższą kwotę w niebywale krótkim czasie.

Nie tylko na prowadzenie gospodarstwa

Kredyt dla rolników może sięgać nawet 500 000 złotych, przy czym środki te, możesz przeznaczyć zarówno na aktualne zapotrzebowania, jak i na modernizację. Przyznaną kwotę możesz wykorzystać na zakup specjalistycznego sprzętu, nawozów, czy gruntów pod uprawę. Oprócz tego także na wzniesienie nowych budynków lub remont już istniejących.

Niemniej jednak kredyty dla rolników charakteryzują się tym, że otrzymana gotówka nie musi być wyłącznie przeznaczona na prowadzenie przedsiębiorstwa. Banki są bez wątpienia świadome tego, w jak dużym stopniu działania na roli przyczyniają się do rozwoju międzynarodowych rynków. W związku z tym, środki pieniężne można także przeznaczyć na cele poza gospodarcze. Może to być między innymi zakup samochodu, remont domu, czy inwestycja w edukację dzieci. Różnica między rolniczym a zwykłym kredytem gotówkowym jest taka, że w przypadku tego pierwszego przyznawana kwota jest zdecydowanie wyższa, a raty są w pełni dopasowywane do możliwości osoby starającej się o środki.

Chcąc podpisać umowę zapraszamy do nas – ilość wymaganych dokumentów by otrzymać gotówkę na prowadzenie gospodarstwa lub inny cel jest naprawdę znikoma. Wystarczy zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadaną ilość ziemi, jak i rachunki lub faktury dotyczące sprzedaży i zakupów rolniczych. Ponadto, akceptowalne są również pisma informujące o wysokości dotacji unijnych.

Za skorzystaniem z usług naszego biura przemawia fakt, że różne banki nie zawsze w ten sam sposób odnoszą się do poszczególnych dokumentów. Możesz wówczas spotykać się z mało opłacalnymi propozycjami lub nawet odmowami w przypadku, gdy nie wykażesz działalności poza gospodarczej. Nasze doświadczenie i nieustanne śledzenie ofert wielu instytucji finansowych pozwala nam prowadzić z tymi placówkami skuteczne negocjacje, by finalnie przedstawić Ci w jednym miejscu kilka niezwykle interesujących umów kredytowych.