Konsolidacja hipoteczna

W sytuacji, w której kredytobiorca dysponuje solidnym zabezpieczeniem w postaci nieruchomości, bank może wyrazić zgodę na połączenie kilku posiadanych przez niego zobowiązań finansowych w jeden, korzystniejszy do spłacania kredyt. Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodniejsze, ponieważ daje pełniejszą kontrolę nad finansami, ale pozwala również na wynegocjowanie lepszych warunków, takich jak choćby niższe oprocentowanie czy dłuższy okres spłaty. Aby uzyskać ten mechanizm konieczne jest jednak spełnienie kilku kryteriów.

Jakie wymagania stawiane są osobom ubiegającym się o konsolidacje hipoteczną?

Poza oczywistym warunkiem, jakim jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości, starający się o konsolidację kredytobiorca musi posiadać odpowiednią zdolność finansową, czyli wykazać wystarczający dochód. Analizowana będzie również jego wiarygodność, czyli terminowość spłaty dotychczasowych zobowiązań. Koniecznym kryterium jest również posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie kraju oraz polskiego obywatelstwa. Udzielający konsolidacji hipotecznej bank wymagać będzie przy składaniu wniosku przedłożenia standardowych dokumentów takich jak dowód osobisty, zaświadczenia o zarobkach, wyciągi z konta bankowego czy potwierdzenia posiadania i spłacania dotychczasowych kredytów. Dodatkowo konieczne będzie również dostarczenie dokumentacji związanej z nieruchomością: aktu własności, odpisu z księgi wieczystej oraz wyceny nieruchomości sporządzonej przez wskazanego przez bank rzeczoznawcę.

Czy konsolidacja hipoteczna jest rozwiązaniem korzystnym?

Kredyt konsolidacyjny pod hipotekę cieszy się o wiele większym zainteresowaniem niż tradycyjny, gotówkowy. Pomaga on w czasach niestabilności finansowej, na przykład w sytuacji utraty stałego dochodu lub znaczącym spadku osiąganych przez firmę przychodów. Wpływ na jego popularność mają przede wszystkim niższe oprocentowanie oraz dłuższy okres spłaty, ale również fakt, iż przyznawany on jest na wyższe sumy.